Ile trwa i ile kosztuje likwidacja spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do spółek kapitałowych działających w oparciu o Kodeks spółek handlowych. Jej likwidacja jest konieczna jeśli chce się rozwiązać działalność. Jest ona prowadzona pod nazwą firmy spółki a ważny dodatek to zaznaczenie podczas postępowania, że spółka jest „w likwidacji”. Czas trwania likwidacji może zostać skrócony poprzez fakt, że spółka od dłuższego czasu zrezygnowała z działalności inaczej mówiąc ta została wygaszona. Jednakże to nie sprawi, iż sama procedura likwidacyjna zostanie uproszczona. Do kosztów związanych z likwidacją spółki z o. o. zalicza się: opłatę sądową za wpis do KRS inaczej otwarcie likwidacji i zamieszczenie na ten temat ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym- ok. 500zł.

Dodatkowym kosztem związanym z MSiG jest ogłoszenie o rozwiązaniu spółki wzywające wierzycieli do tego aby zgłosili swoje wierzytelności. Wysokość opłaty wynika z treści im jest ona bardziej rozbudowana tym opłata będzie wyższa. Ponadto opłacić należy sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji na dzień przed podziałem majątku pomiędzy wspólników. Ostatecznym kosztem jest wykreślenie spółki z o. o. z KRS oraz ponowne ogłoszenie w tej sprawie zamieszczane w MSiG. Dodatkowymi kosztami są opłaty za archiwizowanie dokumentów spółki jak też wynagrodzenie dla likwidatorów, jeśli nie są nimi członkowie zarządu. Rzadko jednak się zdarza, że likwidatorzy pełnią tą funkcję nieodpłatnie.

Sama likwidacja jest kosztowna, dlatego też zamiast ją wykonywać, lepszym wyjściem może się okazać sprzedaż udziałów spółki, jednak znalezienie nabywcy może zająć znacznie więcej czasu. Wśród przyczyn, które sprawią, że spółka z o. o. znajdzie się w likwidacji podobnie jak w przypadku rozwiązania spółki cywilnej, Kodeks spółek handlowych wylicza: zakończenie inwestycji, przeniesienie siedziby spółki za granicę i wreszcie ogłoszenie upadłości.

Początkiem likwidacji jest jej otwarcie poprzez zgłoszenie do sądu rejestrowego w formie wniosku. Znaleźć się w nim muszą imiona i nazwiska likwidatorów oraz ich adresy. Zgłoszenie ma postać formularza KRS Z-61. Czas likwidacji spółki zależy będzie od wielkości jej majątku. Chodzi to jak szybko uda się spieniężyć nieruchomości i inne dobra oraz ile spółka ma wierzytelności.