Upadłość firmy a prawa pracownika

Ogłoszenie upadłości jest krokiem ostatecznym w przypadku niewypłacalności przedsiębiorstwa lub spółki wobec swoich wierzycieli. Ma ono na celu wypełnienie zobowiązań dłużnika oraz likwidację majątku jego firmy. Niestety ani w wypadku pracodawcy ani dla pracowników nie jest to wyjście komfortowe, bowiem ci drudzy tracą pracę, tym samym nie mogąc skorzystać z wielu przywilejów. Podobnie jak upadłość powoduje określone skutki dla wierzyciela tak i pracownik powinien zaznajomić się z konsekwencjami jakie niesie dla niego upadłość przedsiębiorstwa, w którym pozostaje zatrudniony.

Ochronie podlegają jedynie kobiety w ciąży i na urlopie macierzyńskim, którym pracodawca nie może wypowiedzieć umowy, chyba że zajdą okoliczności, w jakich może zwolnić pracownice z jej winy. Podobnie sprawa się ma w stosunku do ojców korzystających z urlopu tacierzyńskiego. Wobec kobiet, przebywających na zwolnieniu lekarskim, które dowiedziały się o upadłości swojej firmy otrzymają one świadczenia do momentu porodu oraz w czasie trwania urlopu macierzyńskiego, jakie wypłaci ZUS a o urlop wychowawczy nie będą już mogły się ubiegać. Jeśli natomiast upadłość zostanie ogłoszona w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym zostanie on przerwany.

Ochronie przed zwolnieniem podlegają również pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub urlopach o ile oczywiście nie upłynął okres pozwalający do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Niestety kiedy przedsiębiorca ogłasza upadłość, może on zwolnić swoich pracowników przebywających na urlopach oraz zwolnieniach lekarskich- niezależnie od tego jak długi jest czas trwania choroby. Jednakże pracownik może się starać o zasiłek chorobowy jaki wypłacany jest z ZUS i o tym warto wiedzieć.

Wyjątkiem są osoby pozostające na urlopach oraz w wieku przedemerytalnym, których nie może zwolnić pracodawca, wobec którego została ustalona upadłość z możliwością zawarcia układu. Firmy w stanie upadłości muszą dopełnić wszelkich formalności co do zakończenia stosunków, między innymi zadbać o roszczenia pracownicze występując do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych także na zaległe wynagrodzenia i odprawy pieniężne.